Friday, March 6, 2009

Celaka si bedebah!

 1. isu PPSMI mula dibicarakan oleh ABIM dan PKPIM sejak dari tahun 2003 lagi.
 2. Pada masa itu, tidak ada sesiapa yang mahu menunjukkan kesungguhan mereka menentang dasar ini. Tetapi, alhamdulillah. Berkat istiqamah, akhirnya ramai yang mehu terlibat sama.
 3. Kalau mahu digariskan, banyak sebabnya kita menentang dasar PPSMI ini. Masing-masing berpendapat bahawa merekalah yang lebih patriotik, sama ada menyetujui PPSMI atau menentang PPSMI. Bagi yang bersetuju, alasannya adalah untuk membangunkan bangsa Melayu, tetapi bagi yang tidak bersetuju, kerana ingin mengelakkan bangsa Melayu dihanyutkan oleh arus globalisasi yang menggila.
 4. Isu yang dimainkan berbeza, yang bersetuju melihat dari aspek pembangunan, manakala yang tidak bersetuju melihat dari aspek survivor bangsa dan bahasa.
 5. Bermulanya sesebuah bangsa itu dari bahasanya. Setiap bangsa mempunyai nilai bahasanya sendiri. Hilangnya bahasa, maka hancurlah bangsa.
 6. Dari sudut pembangunan pula, jika sesebuah bangsa itu gagal menguasai Bahasa Inggeris dalam konteks sekarang, maka bangsa itu akan gagal untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
 7. sebenarnya, kedua-dua hujah di atas adalah tepat. Tetapi, dalam knteks PPSMI, keutamaannya perlu diletakkan kepada penjagaan Bahasa Melayu demi menjaga ketamadunan dan kemandirian anak bangsa. Untuk mengatasi kemelut pembangunan, kerajaan perlulah memberikan latihan tambahan untuk penguasaan Bahasa Inggeris, tanpa mengganggu gugat kedudukan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah.
 8. Banyak cara lain boleh dibuat. NGO-NGO juga perlu memainkan peranan membangunkan anak bangsa dengan memberikan pendedahan terhadap Bahasa Inggeris contohnya, untuk membantu mereka berhadapan dengan alam pekerjaan dan alam persaingan kelak.
 9. Ini dua isu yang berbeza. Janganlah disebabkan kita mahu maju, maka akar di bumi mula kita lupakan. Akhirnya kita jatuh tumbang menyembah bumi.
 10. Kesukaran anak bangsa di peringkat pengajian tinggi memang sudah dijangkakan. Tetapi, jika asas jatidiri sudah kukuh menapak di hati, kesusahan ini akan dapat diatasi dengan hemah dan bijaksana. Akhirnya terlahirlah pejuang bangsa yang sejati, berakar dengan jatidiri, menjulang membina kecemerlangan di peringkat antarabangsa.
 11. Bukankah ini Melayu Glokal yang kita bicarakan?

No comments: