Thursday, July 17, 2008

Majlis Perwakilan Pelajar: Politikus Semulajadi

Apabila dikatakan tentang Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), sudah semestinya mereka ini adalah pemimpin-pemimpin pelajar yang dipilih secara pilihanraya untuk memimpin pelajar yang lain. Jika dilihat secara objektif, kepimpinan adalah suatu proses membawa sekumpulan pengikut ke satu arah yang ditentukan. Kepimpinan bukanlah suatu amanah kecil, tetapi suatu tanggungjawab yang besar.

(seterusnya...)

Sunday, July 6, 2008

Proposal for the Student Discount Card

This suggestion had been issued in the recent MPPK. I get the copy from the blog of the president of MPMUPM. Please view the proposal here.

Memperkasa Gerakan Mahasiswa di Era Baru

Gerakan mahasiswa seringkali dilihat sebagai gerakan berhaluan kiri. Mahasiswa dijadikan kambing hitam dalam meniti arus politik yang maha mencabar. Mahasiswa dikaitkan dengan pembangkang, jika persis membantah tindakan-tindakan pihak kerajaan ataupun universiti sendiri. Apabila gejala ini berlaku, mahasiswa menjadi buntu dan gerakan ini menjadi kaku. Jarang sekali mahasiswa dilihat sebagai pembangun negara (nation-builder). Perkara sebegini hanya akan menyekat kebijaksanaan generasi ini dan seterusnya manjadikan generasi ini statik.

(Terus membaca...)