Tuesday, March 11, 2008

UIAM Universiti Apeks?

Universiti Apeks: Mampukah UIAM?
Pelan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi menggambarkan bahawa suatu komitmen yang tinggi telah diletakkan oleh kementerian untuk mewujudkan sebuah universiti bertaraf antarabangsa. Komitmen ini diperkukuhkan lagi oleh keberkongsian kementerian dengan para perwakilan mahasiswa untuk sama-sama menjayakan visi ini. Namun, dalam berbicara tentang taraf universiti yang tinggi ini, perlu bagi setiap warga universiti termasuklah mahasiswa untuk mencerminkan diri, lantas mengambil segala kritikan untuk dijadikan azimat demi memacu ke arah visi unggul tersebut.

(Seterusnya...)

No comments: